סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1712

97
23
3
58
8
1
4
26
75
9
94
28
5
7
9
18
34
5
9
2
34