סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1714

91
26
5
8
6
2
42
86
74
31
1
4
81
64
9
8
4
9
23
58