סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1716

2
5
6
3
73
81
9
5
97
694
7
3
6
1
2
58
9
3
9
38
75