סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1717

7
4
6
8
5
19
2
69
8
3
6
26
5
38
91
2
8
9
4
49
1
23
4
9