סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1718

1
9
6
86
1
5
6
78
9
7
5
986
54
92
5
34
5
24
7
8
62