סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1720

7
61
845
39
9
63
8
61
92
4
58
6
4
94
7
1
37
5
2
7