סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1721

4
5
9
3
17
64
51
6
8
9
38
6
29
2
9
63
4
26
9
78
35
4
9