סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1722

1
5
78
59
86
3
1
7
2
12
6
98
3
5
57
68
2
2
9
65
1
734