סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1724

9
7
36
7
42
3
24
18
9
1
2
1
8
6
21
9
2
75
6
9
4
258