סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1725

1
68
3
5
2
6
3
7
9
1
51
8
67
46
5
4
1
3
375
4
3
9
27