סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1729

4
9
17
25
631
8
7
9
84
9
1
32
5
74
59
8
3
7
91
6
7