סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1730

42
3
38
95
2
4
24
91
7
51
4
3
6
3
1
52
54
6
93
6