סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1731

9
3
5
18
63
7
2
32
9
78
9
4
175
3
46
6
7
6
9
21
87