סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1735

5
9
31
93
8
2
6
21
94
14
23
3
29
68
46
5
5
3
2
1
8
7