סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1736

87
1
34
6
5
2
4
7
56
1
584
2
6
9
3
5
14
7
53
3
86
1