סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1738

14
3
8
75
2
9
16
4
65
9
28
27
4
5
1
5
56
2
4
71
8
4