סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1740

32
4
3
98
8
4
1
79
3
73
3
56
9
84
63
87
49
1
5
6