סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1741

9
583
8
7
3
73
9
2
5
17
8
1
4
271
34
9
75
6
4
89
4
2