סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1742

4
2
45
3
812
5
62
3
9
1
6
75
4
36
14
79
7
83
27
3
46