סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1743

21
6
57
1
5
1
96
5
87
16
4
71
69
2
64
87
6
98