סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1747

96
3
481
7
6
9
3
49
9
4
7
49
21
2
65
8
69
3
2
1
5
7
8