סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1748

3
4
78
172
43
5
36
1
27
16
831
7
4
1
16
2
95
6
73