סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1749

1
6
95
74
4
16
2
7
24
58
546
89
64
7
6
1
3
8
2
1