סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1752

53
6
8
79
1
28
394
5
8
17
62
4
5
37
7
4
76
2
5
952