סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1754

1
3
5
74
2
34
9
3
8
46
97
2
2
3
9
3
78
4
1
52
17
4
83