סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1755

4
53
1
2
53
8
9
9
6
1
4
93
5
3
2
19
86
4
8
547
9