סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1757

3
21
49
8
37
657
91
13
2
9
28
5
6
3
7
2
8
92
4
6
5