סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1758

3
8
2
271
36
9
78
5
4
72
81
3
164
79
72
63
9
65