סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1760

14
7
71
54
45
3
8
2
7
94
8
576
43
7
15
695
43
87
9