סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1761

28
94
9
8
14
5
7
61
12
37
4
6
84
253
7
61
68
12
7