סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1762

7
12
1
36
15
2
3
3
9
75
745
8
9
5
2
7
8
1
892
64