סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1767

4
2
36
3
8
36
78
9
2
54
4
7
15
2
3
8
5
34
2
64
9
7