סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1768

8
43
61
36
9
5
1
6
5
692
5
8
54
8
84
5
2
6
39
4
6