סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1769

45
3
82
7
5
6
36
8
1
2
87
3
9
4
7
95
8
54
9
86
19
45
1
28