סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1772

4
8
6
7
81
9
3
6
2
5
34
6
81
5
43
9
495
2
5
13
76