סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1774

6
6
3
46
7
8
6
8
17
21
9
4
3
923
67
7
845
67
84
3