סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1777

14
9
15
297
3
1
6
7
5
4
38
49
62
5
68
3
8
71
94