סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1778

5
8
1
1
75
98
34
7
6
1
4
5
4
4
67
25
62
13
4
687
71
93