סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1782

1
6
735
9
18
68
3
97
9
58
3
24
15
24
6
9
963
45
4
6