סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1783

8
4
2
81
296
3
85
3
9
5
6
1
72
45
8
49
6
71
84