סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1786

5
93
3
7
574
1
2
6
5
3
9
1
75
8
9
5
481
96
2
2
93