סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1787

1
97
5
7
2
3
68
5
26
9
8
1
69
9
6
7
87
51
3
8
1
41