סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1796

64
9
9
3
4
81
7
2
1
7
34
5
8
6
4
19
24
58
67
8
42
2
5
13