סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1797

56
8
8
93
1
6
12
796
9
2
4
7
85
61
7
4
362
5