סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1798

7
2
95
1
958
43
7
8
5
574
2
28
167
4
9
1
7
1
9
4
75