סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1800

327
4
5
6
987
8
4
1
3
2
793
1
1
56
84
3
62
39
1
5
2