סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1803

1
7
5
18
31
78
71
6
58
2
94
17
3
31
67
4
4
61
9