סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1809

14
6
9
3
2
2
58
7
8
5
81
2
2
6
1
7
8
4
41
63
8
2
7
69