סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1810

19
2
3
6
5
5
8
7
27
56
81
58
7
96
1
9
3
7
14
9
4