סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1812

14
53
3
4
5
19
41
293
8
5
4
2
82
7
89
34
1
6
2
4
9